Priprava na maturo iz tujega jezika

Program splošne gimnazije med zaključnimi maturitetnimi izpiti zahteva izpit iz vsaj enega tujega jezika. Za večino dijakov je to angleščina, kar pa ni nujno, saj je lahko izbira med šestimi jeziki (poleg angleščine so na izbiro še nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in ruščina). Poleg tega, da je tuji jezik že v obveznem delu splošne mature, pa je možno v izbirnem delu izbrati še drugi in celo tretji tuji jezik. Teh pa gotovo ne bodo izbrali tisti, ki pričakujejo težave že pri angleščini – tem so namenjeni jezikovni tečaji v Ljubljani, ki pripravlja dijake na maturo iz angleščine.

Ker rezultati splošne mature pogosto odločajo o vpisu na fakulteto in o drugih pomembnih zadevah, se seveda cilja na čim višji seštevek točk. Zato se dijaki pogosto odločajo za jezikovne tečaje, ki pomagajo pri pripravi na maturo iz angleščine. Tovrstni tečaji se običajno delijo na dve skupini – na osnovne in nadaljevalne. Maturitetni izpit je možno namreč opravljati na osnovnem ali višjem nivoju, tako da se jezikovnega tečaja poslužujejo dijaki z različnim predznanjem in različnimi cilji.

Osnovni tečaj pomaga pri utrjevanju osnovnega slovničnega znanja ter pripravlja na naloge razumevanja in sporazumevanja, poskrbi pa tudi za poznavanje maturitetnih literarnih besedil. Cilj takšnega tečaja je zagotoviti suveren nastop dijaka pri izpitu, v končni fazi pa seveda zanesljivo opraviti izpit.

Nadaljevalni tečaj pripravlja dijake na izzive, ki jih prinaša izpit na višjem nivoju. Predpostavlja se ustrezno predznanje, jezikovni tečaj pa je namenjen utrjevanju in piljenju znanja, predvsem pri razumevanju in sporazumevanju. V poštev seveda tudi tu pride obravnava zahtevanih literarnih besedil.

Comments are disabled