Posts Under ‘Nasveti’ category

AŽ panj kot slovenska posebnost

Čebelarstvo je marsikomu med vami izjemno dobro poznana dejavnost, še posebej če se z njo ukvarjate sami ali kdo od bližnjih. Na prvi pogled lahko vse skupaj deluje sila preprosto, a v resnici je za ukvarjanje s takšno dejavnostjo potrebnega ogromno znanja in izkušen, prav tako potrebujete veliko opreme in orodij.