Personalizacija optimizacije spletne strani in družabna omrežja

Optimizacija spletne strani (SEO) je povečanje obiska in višja pozicija med najdenimi rezultati v iskalnikih, kot je npr. Google. Po statističnih ugotovitvah se med najdenimi rezultati v iskalnikih na prvi strani opravi približno 80% klikov, na drugi pa le 20%. Zato je optimizacija spletne strani za iskalnike za vsako stran ključnega pomena. Uspešnost obiska spletne strani lahko merimo z različnimi faktorji.

Periodični element faktorjev uspešnosti optimizacije spletne strani, personalizacijo in družabna omrežja loči v dve podskupini, ampak po mnenju strokovnjakov sta med seboj enostavno preveč prepleteni, da bi ju ločili. Poleg tega tudi v tej podskupini ni veliko takšnih elementov SEO, pri katere bi imeli neposreden vpliv, še manj pa takšnih, ki so tehnične narave.

V primeru, če imamo spletno stran, ki se ukvarja s prodajo oziroma opravljanjem storitev v določeni regiji ali državi, je smiselno, da uporabimo vrhnjo domeno, ki ustreza tej državi, saj iskalniki na strani rezultatov navadno predlagajo rezultate, ki se nahajajo blizu uporabnika.

Če smo s svojo spletno stranjo prisotni na družabnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, to pomeni, da imamo priložnost izpostaviti našo spletno stran, kot tudi vzpostaviti stik z večimi uporabniki. Čeprav spletni iskalniki objav oziroma družbene prisotnosti na teh socialnih omrežjih, ne štejejo kot signal pri razvrščanju rezultatov, gre tu predvsem za to, da s pozitivno interakcijo dosežemo, da se bo s pomočjo socialnih omrežij glas o naši spletni strani začel širiti čim več med ljudmi.

Orodij za analizo tega področja ni veliko na razpolago, s SeoSiteCheckup lahko preverimo, če je naša spletna stran povezana s socialnimi omrežji. Z orodji Alexa in SEMrush lahko preverimo iz katerih držav ter v kolikšni količini na našo spletno stran prihajajo uporabniki. Uspešnost spletne strani bi bilo mogoče razbrati iz števila ljudi, ki ji na socialnih omrežjih sledijo. Pogostost objav na socialnih omrežjih bi lahko nato preverjali s prometom na sami spletni strani.

Comments are disabled