Klopni meningitis učinkovito preprečuje cepljenje

Klopni meningitis cepljenje učinkovito preprečuje.

V Sloveniji klopni meningitis prizadene nezanemarljivo število prebivalcev, odstotek obolelih je večji kot v deželah z večjo precejenostjo. Podatek jasno kaže, da je najboljši ukrep za klopni meningitis cepljenje. V Sloveniji je o učinkovitosti zgovoren podatek o odstotku obolelih oseb, ki se morajo obvezno cepiti v primerjavi z odstotkom obolelih oseb, katere se same odločijo za cepljenje. Med osebami, ki se morajo obvezno cepiti je klopni meningitis praktično zanemarljiv. Kljub temu, da gre za osebe, katere se dnevno ali pogosto gibljejo v gozdovi ter drugih za klopa ugodnih življenjskih okoljih.

V Sloveniji so najbolj izpostavljena območja Gorenjske in Štajerske, nekoliko manj pa na novomeškem, Kočevskem in Notranjskem območju. Na ta območja zahajajo tudi rekreativci, nabiralci gob in druge osebe. Njihovo gibanje v življenjskem prostoru klopov je manj pogosto, kot pri lovcih, gozdarjih in drugih osebah, ki se morajo obvezno cepiti. Odstotek obolelih rekreativcev, nabiralcev gob in drugih oseb, ki se veliko gibajo na življenjskih prostorih klopa, pa je bistveno večji.

Za klopni meningitis se cepimo s tremi odmerki, ki si sledijo v različnih intervalih. Med prvim in drugim cepljenjem je priporočljiv interval mesec dni, med drugim in tretjim pa devet do dvanajst mesecev. Po tretjem odmerku je priporočljiv po treh letih poživitveni odmerek. Temu pa sledi naslednji poživitveni odmerek čez pet let. Intervali cepljenj za klopni meningitis je lahko različen glede na letni čas. V zimskem obdobju je interval med prvim in drugim cepljenjem mesec dni, v poletnem času pa je lahko drugi odmerek sledi že čez pol meseca. Krajši interval v poletnih mesecih je priporočljiv zaradi čim prejšnjega doseganja zaščitnega nivoja protiteles. Učinkovito cepljenje je priporočljivo za vse osebe od enega leta starosti naprej.

Cepljenje za klopni meningitis je mogoče opraviti pri osebnem zdravniku, lahko pa tudi na vseh območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravljenje.

 

Comments are disabled