Hofer zaposlitev je priložnost spoznati odlično poslovno okolje

Hofer zaposlitev je priložnost od blizu spoznati odlično poslovno okolje.

Kandidatom podjetje Hofer nudi zaposlitev v pet tisočih poslovalnicah v devetih državah ter na treh kontinentih. Lahko bi rekli, da gre za globalne možnosti zaposlitve in temu primerno bogate zaposlitvene izkušnje. Slovenski trg dela je vedo bolj vpet v regijski trg, zato je priložnost toliko večja. Z pridobljenimi izkušnjami lahko kandidat v prihodnosti lahko računa na zelo dobro zaposlitveno referenco.

Podjetje Hofer omogoča zaposlitev sto tisočih oseb ter posredno zaposlenih pri več tisočih dobaviteljih. Zgodba podjetja današnjega Hofer se je začela pred več kot sto leti z prvo živilsko trgovino. Na slovensko tržišče je podjetje Hofer vstopilo pred enajstimi leti, danes nudi zaposlitev tisoč petsto sodelavcem in sodelavkam. Število poslovalnic je od začetnih enajst v letu dva tisoč pet stalno naraščalo. Naslednje leto je bilo odprtih še dodatnih šestnajst poslovalnic, do konca leta dva tisoč sedem pa je število poslovalnic preseglo številko petintrideset. Poslovalnice so pojdeta Hofer danes srečamo na praktično celotnem območju Slovenije, kar pomeni z drugo besedo možnosti za zaposlitev na celotnem območju Slovenije. Priložnost za zaposlitev v podjetju Hofer je možno pridobiti preko različnih virov informacij. Osrednji vir je podjetje samo, najbolj dostopna pa spletna stran podjetja. Oblikovana je tako, da lahko potencialni kandidati hitro pridobijo informacijo o novih delovnih mestih. Hitro pridobivanje informacij omogoča poseben iskalnik, ki daje kandidatom možnost izbire prek dveh osnovnih načinov. Prva je preko izbire predlaganih kriterijev, druga pa samoiniciativna prijava. V prvem primeru nova delovna mesta pridobimo preko kriterijev izkušenj, področja delovanja, oblika zaposlitve ter lokacija delovnega mesta. Druga možnost je samoiniciativna prijava, postopek je poenostavljen z področji dela: področni vodje, centralna nabava, finance in administracija, investicije, administracija, logistika in prodaja.

Hofer zaposlitev je izjemna priložnost pridobivanja izkušenj v podjetju z dobrimi poslovnimi uspehi v Sloveniji ter širše v regiji.

Comments are disabled