Dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča urejen zdravstveni sistem

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča urejen zdravstveni sistem ter individualno prilagojeno zdravljenje.

Urejen zdravstven sistem omogoča dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker imajo zdravstveni zavarovanci možnosti individualne izbire. Obvezno zavarovanje takšne individualnosti ne omogoča, ker je večina zahtev določenih ter obveznih. S tem je zagotovljena temeljna učinkovitost zdravstvenega sistema v Sloveniji.

Zdravstven sistem namreč temelji na Bismarckovem modelu zdravstvenega varstva, v katerem je ključna komponenta solidarnost. Vsi zavarovanci vplačujejo določeno zavarovalno premijo, iz njene vsote pa se krije zavarovanje za osebe, katere nimajo dohodkov. S tem je omogočena učinkovitost zdravstvenega sistema, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je njegova nadgradnja v širšem pomenu besede. Za obvezno zdravstveno zavarovanje je značilno, da je potrebno mesečno plačevati prispevke izbrani zavarovalnici. Po Bismarckovem modelu je to neprofitna nosilka zdravstvenega zavarovanja. Država ima po tem sistemu nalogo, da sprejema in nadzira zakone in predpise, katere se morajo držati nosilci zavarovanj. Hkrati lahko poseže v delovanje ob nastalih motnjah delovanja. Pri določanju cene obveznega zavarovanja ima zgolj posreden vpliv preko sprejemanja zakonov. Oblikovanje cen sicer načeloma poteka po principu pogajanj med plačniki storitev ter predstavniki izvajalcev.

Zavarovancem je na drugi strani ponujena možnost, da izberejo individualno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter nadstandardno zavarovanje. Tako dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot nadstandardno zavarovanje sodita med prostovoljna zdravstvena zavarovanja, pri katerih ima zavarovanec bistveno večjo svobodo in moč odločanja. Zavarovanec lahko izbira katere dodatne pravice bo pridobil, izbira lahko zavarovalnico ter ima številne druge možnosti izbire. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje izvajajo komercialne zavarovalnice, ki se na zavarovalniškem trgu borijo za čim boljši poslovni uspeh. Preko osnovnih zakonitosti delovanja zavarovalniškega trga ima vsak zavarovanec individualno moč vplivati na številne lastnosti izbranega prostovoljnega zavarovanja. Pogajalska moč zavarovanca je odvisna od več dejavnikov, zavarovalnica se na drugi strani temu primerno odziva z bolj ali manj individualnimi ponudbami.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zavarovancu večje možnosti osebne izbire zdravstvenih storitev in pripomočkov.

Comments are disabled